Ons aanbod voor natuurwetenschappen

WEZO is geschikt voor de 2de en 3de graad van de dubbele finaliteit.

Ontdek ook:

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgave voor de derde graad.

WEZO

WEZO 5

Leerwerkboek 1u

Open hier

Sneak preview

Activeer nu een gratis sneak preview van het leerkrachtenmateriaal op Scoodle. Een sneak preview blijft gedurende 90 dagen beschikbaar op je Scoodle-dashboard. Je krijgt toegang tot:

 • De structuur en inhoud van de lerarenkit
 • Het volledige bordboek
 • Enkele voorbeelddocumenten bij het lesmateriaal
 • Enkele voorbeeldoefeningen

Hier vind je een stappenplan om de sneak preview te activeren.

Naar de sneak previews Naar de sneak previews

Veelgestelde vragen

WEZO is er voor alle leerlingen in de dubbele finaliteit.  

In WEZO behandelen we alleen de basisminimumdoelen voor wetenschappen. Geef je dus les in een richting die specifieke minimumdoelen moet behalen rond mechanica, elektriciteit, toegepaste fysica of toegepaste biologie, dan vind je die niet in WEZO terug.  

Richtingen waarin alleen de basisminimumdoelen voor moeten gehaald worden:  

Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie, Internationale Handel en Logistiek, Beeldende kunst, Crossmedia, Mode, Opvoeding en begeleiding, Defensie en veiligheid, Binnenvaarttechnieken, Applicatie- en datatechnieken, Grafimedia, Taal en communicatie, Toerisme en Horeca. 

Richtingen met nog extra specifieke minimumdoelen rond toegepaste fysica, mechanica en elektriciteit: 

Autotechnieken, Vliegtuigtechnieken, Bouwtechnieken, Elektromechanische Technieken, Elektronicatechnieken, Elektrotechnieken, Architectuur en Interieur, Fotografie, Houttechnieken, Industriële ICT, Koel- en Warmtetechnieken, Maritieme Technieken Dek,  Maritieme Technieken Motoren,  Mechanische vormgevingstechnieken en Podiumtechnieken 

Overige richtingen dubbele finaliteit 

Naast bovenstaande richtingen zijn er nog richtingen uit de dubbele finaliteit waarvoor WEZO bruikbaar is, maar waarin nog extra specifieke minimumdoelen moeten gehaald worden rond labotechnieken, chemie, biologie en anatomie en fysiologie.
Het gaat over Agrotechnieken Plant, Agrotechnieken Dier, Dierverzorgingstechnieken, Natuur- en groentechnieken, Tuinaanleg- en beheer, Gezondheidszorg, Wellness en schoonheid, Sportbegeleiding, Topsport, Biotechnologische en chemische technieken, Optiektechnieken, Orthopedietechnieken, Dentaaltechnieken, Bakkerijtechnieken en Slagerij- en traiteurtechnieken. 

Voor sommige specifieke minimumdoelen zal je eigen extra materiaal moeten ontwikkelen; voor andere specifieke minimumdoelen hebben we een oplossing voor jou binnen andere methodes van Plantyn. 

Je leest er hier meer over. 

 • De vernieuwde editie van WEZO is volledig aangepast aan de nieuwe minimumdoelen. Je vindt er dus heel wat extra inhouden in terug, zoals bijvoorbeeld thema’s rond elektromagnetisme en duurzame circulaire chemie.
  Waar de meeste leerlingen in het ‘voormalige’ TSO alleen de thema’s voortplanting, erfelijkheid en evolutie moesten behandelen, zijn die verplichte inhouden in de nieuwe minimumdoelen voor de leerlingen dubbele finaliteit dus flink uitgebreid met een pakket chemie en fysica.
 • Bij de totstandkoming van deze editie zijn we uiteraard vertrokken vanuit de vertrouwde WEZO. We hebben de sterktes van de methode bewaard, waaronder de onderzoekende en ontdekkende aanpak.
 • Op vraag van leerkrachten die WEZO gebruikten, is het aantal oefenkansen verhoogd.
  • Zo voorzien we bij elk nieuwe leerinhoud een uitgebreide verzameling gedifferentieerde oefeningen in het leerwerkboek.
  • Nog in het leerwerkboek wordt extra ingezet op de activatie van de voorkennis van eerder behandelde leerinhouden.
  • Op Scoodle vinden leerlingen extra remediëringsreeksen om de voorkennis op te frissen.
  • Per hoofdstuk vinden leerlingen ook een extra adaptief leerpad op Scoodle, zodat ze de leerstof op hun niveau verder kunnen inoefenen.
 • We voorzien opnieuw verfilmingen van de experimenten uit het leerwerkboek.
 • We voegen op Scoodle ook kennisclips toe. Daarmee beschik je over opties om leerlingen op een andere manier kennis te laten maken met een leerinhoud (flip the classroom) en/of om hen de leerstof te laten herhalen.

Leerlingen kunnen oefenen op verschillende momenten in hun leerproces, op papier en/of digitaal:  

 • Voorkennis wordt geactiveerd in het leerwerkboek. 
 • Voor wie de voorkennis onvoldoende beheerst, zijn er op Scoodle extra oefenreeksen beschikbaar op twee niveaus 
 • Kennisverwerving gebeurt met ontdekkende opdrachten in het leerwerkboek.   
 • Die nieuwe kennis wordt ingeoefend in het leerwerkboek aan de hand van oefeningen op 3 niveaus.   
 • Per thema is er op Scoodle ook een adaptief leerpad voorzien met extra oefeningen op 3 niveaus over de nieuwe leerstof om de leerstof verder in te oefenen, te herhalen of te remediëren. Als leerkracht kan je alle resultaten met gemak volgen.