WEZO

Wat vind je op deze pagina?

Infosessie

Bekijk de nieuwe infosessie over WEZO voor de 3de graad.
Verder onderaan kan je ook de infosessie van vorig jaar bekijken.

 

Hoofdstukken

  Ons aanbod voor natuurwetenschappen

  WEZO is geschikt voor de 2de en 3de graad van de dubbele finaliteit.

  Ontdek ook:

  Inkijkmateriaal

  Blader door de uitgave voor het 5de jaar waaraan voor schooljaar 2024-2025 het thema Golven wordt toegevoegd. Je kunt ook al een proefversie van de uitgave voor het 6de jaar inkijken.

  WEZO

  WEZO 5

  Leerwerkboek 1u

  Open hier

  WEZO 6

  Leerwerkboek 1u

  Open hier

  Infosessie 2023

  Bekijk hier de infosessie over WEZO 5 die we opnamen in februari 2023.

  Scoor met Scoodle

  Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

  Ontdek alle functionaliteiten

  Veelgestelde vragen

   

   

   

  Door een verschuiving in de minimumdoelen moet het thema Elektrodynamica nu volledig gezien worden in de 2de graad. Aangezien leerlingen dit schooljaar instromen vanuit de 2de graad zonder die kennis, besloten we dat thema aan bod te laten komen in het huidige leerwerkboek WEZO 5. Vanaf schooljaar 2024-2025 vind je het in WEZO 4.

  Voor het thema Golven geldt het omgekeerde: het komt nu nog aan bod in het leerwerkboek WEZO 4, maar verhuist vanaf schooljaar 2024-2025 naar WEZO 5. Dat thema Golven is vanaf nu ook al digitaal beschikbaar op Scoodle.

  Let op: door het aanpassen van de inhoud verandert ook de ISBN van WEZO 5 voor schooljaar 2024-2025.

  WEZO is er voor alle leerlingen in de dubbele finaliteit.  

  In WEZO behandelen we alleen de basisminimumdoelen voor wetenschappen. Geef je dus les in een richting die specifieke minimumdoelen moet behalen rond mechanica, elektriciteit, toegepaste fysica of toegepaste biologie, dan vind je die niet in WEZO terug.  

  Richtingen waarin alleen de basisminimumdoelen voor moeten gehaald worden:  

  Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie, Internationale Handel en Logistiek, Beeldende kunst, Crossmedia, Mode, Opvoeding en begeleiding, Defensie en veiligheid, Binnenvaarttechnieken, Applicatie- en datatechnieken, Grafimedia, Taal en communicatie, Toerisme en Horeca. 

  Richtingen met nog extra specifieke minimumdoelen rond toegepaste fysica, mechanica en elektriciteit: 

  Autotechnieken, Vliegtuigtechnieken, Bouwtechnieken, Elektromechanische Technieken, Elektronicatechnieken, Elektrotechnieken, Architectuur en Interieur, Fotografie, Houttechnieken, Industriële ICT, Koel- en Warmtetechnieken, Maritieme Technieken Dek,  Maritieme Technieken Motoren,  Mechanische vormgevingstechnieken en Podiumtechnieken 

  Overige richtingen dubbele finaliteit 

  Naast bovenstaande richtingen zijn er nog richtingen uit de dubbele finaliteit waarvoor WEZO bruikbaar is, maar waarin nog extra specifieke minimumdoelen moeten gehaald worden rond labotechnieken, chemie, biologie en anatomie en fysiologie.
  Het gaat over Agrotechnieken Plant, Agrotechnieken Dier, Dierverzorgingstechnieken, Natuur- en groentechnieken, Tuinaanleg- en beheer, Gezondheidszorg, Wellness en schoonheid, Sportbegeleiding, Topsport, Biotechnologische en chemische technieken, Optiektechnieken, Orthopedietechnieken, Dentaaltechnieken, Bakkerijtechnieken en Slagerij- en traiteurtechnieken. 

  Voor sommige specifieke minimumdoelen zal je eigen extra materiaal moeten ontwikkelen; voor andere specifieke minimumdoelen hebben we een oplossing voor jou binnen andere methodes van Plantyn. 

   

  Leerlingen kunnen oefenen op verschillende momenten in hun leerproces, op papier en/of digitaal:  

  • Voorkennis wordt geactiveerd in het leerwerkboek. 
  • Voor wie de voorkennis onvoldoende beheerst, zijn er op Scoodle extra oefenreeksen beschikbaar op twee niveaus 
  • Kennisverwerving gebeurt met ontdekkende opdrachten in het leerwerkboek.   
  • Die nieuwe kennis wordt ingeoefend in het leerwerkboek aan de hand van oefeningen op 3 niveaus.   
  • Per thema is er op Scoodle ook een adaptief leerpad voorzien met extra oefeningen op 3 niveaus over de nieuwe leerstof om de leerstof verder in te oefenen, te herhalen of te remediëren. Als leerkracht kan je alle resultaten met gemak volgen.