Ons aanbod voor natuurwetenschappen

Nerf is geschikt voor de 1ste graad B-stroom.

Ontdek ook:

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de 1ste graad.

Nerf

Nerf 1

Open hier
Nerf

Nerf 2

Open hier
Nerf

Nerf Ruimte

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Nieuwe minimumdoelen

Neem je tijd met Plantyn!

Vanaf september 2024 worden nieuwe minimumdoelen en leerplannen van kracht in de 1ste graad. Zowel overheid als onderwijskoepels beklemtonen dat het om minimale aanpassingen gaat. Scholen krijgen twee schooljaren de tijd om deze op eigen ritme te implementeren.

Plantyn raadt aan om je huidige lesmateriaal te blijven gebruiken. Tegen september 2025 kun je rekenen op volledig vernieuwde leeroplossingen voor het eerste én tweede jaar.

Waarom je tijd nemen? Waarom je tijd nemen?

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 1ste graad worden niet aangepast tegen september 2024. Voor schooljaar 2024-2025 voorzien we op Scoodle wel duidelijke servicedocumenten waarin opgenomen staat wat eventueel weggelaten mag worden uit de huidige leerwerkboeken.

De opsplitsing tussen ruimte en natuur is meteen een grote wijziging, maar aangezien we met Nerf al werken met aparte uitgaves voor Nerf Ruimte en Nerf Natuur, zal het makkelijk zijn om in het nieuwe vak natuurwetenschappen enkel gebruik te maken van de leerwerkboeken van Nerf Natuur (1 en 2). Samen zijn zij geschreven voor 3 graaduren, net wat de nieuwe lessentabellen voorschrijven voor het vak natuurwetenschappen.

Uiteraard zullen er mogelijk kleine wijzigingen zijn, maar we blijven achter het concept van Nerf staan. We vertrouwen erop dat je volgend schooljaar – dankzij de online servicedocumenten – nog vlot met deze leeroplossing aan de slag kunt.