Ons aanbod voor wiskunde

Delta is geschikt voor de 2de en 3de graad van de doorstroom- en dubbele finaliteit.

Ontdek ook:

Nieuwe minimumdoelen

In functie van de nieuwe minimumdoelen zorgen we tegen september 2024 voor de nodige aanpassingen en ondersteuning. Zo ga je in de 2de graad gerust aan de slag met Delta.

Erratum: leerplan B+S’ telt in het KathOndVla niet 8 maar wel 7 graaduren.

Bekijk het filmpje en/of download de infobundel voor meer info.

Download de infobundel

In een oogopslag

Ben je benieuwd naar de krachtlijnen van Delta? Bekijk dan deze korte video.

Een volledige en diepgaande voorstelling van de methode vind je in de infosessie bovenaan deze pagina.

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de 2de graad.

Delta

Delta 3

Leerboek 5u

Open hier
Delta

Delta 3

Opdrachtenboek 5u

Open hier
Delta

Delta 3

Deel A 4u

Open hier
Delta

Delta 3

Deel B 4u

Open hier
Delta

Delta 3

Deel A 3u

Open hier
Delta

Delta 3

Deel B 3u

Open hier
Delta

Delta 3

Vectoren 3u

Open hier
Delta

Delta 4

Deel A 5u

Open hier
Delta

Delta 4

Deel B 5u

Open hier
Delta

Delta 4

Deel A 4u

Open hier
Delta

Delta 4

Deel B 4u

Open hier
Delta

Delta 4

Deel A 3u

Open hier
Delta

Delta 4

Deel B 3u

Open hier
Delta

Delta 4

Goniometrie 3u

Open hier
Delta

Delta 4

Ruimtemeetkunde 3u

Open hier
Delta

Delta 4

Spreidingsdiagrammen 3u

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

 • E-book met oplossingen (indien gedeeld door jou)
 • Formularium
 • Kennisclips
 • Voorkennisoefeningen
 • Digitale oefeningen in adaptieve leerpaden
  Opdrachten
  Herhalingsoefeningen
  Extra remediërende & uitdagende oefeningen
 • Uitdagingen
 • Overkoepelende module rekenvaardigheden

We voorzien per hoofdstuk losse toetsvragen. Zo kan jij, afhankelijk van de beginsituatie en de doelgroep, kiezen welke vragen je selecteert voor de evaluatie.

Elke toetsvraag is voorzien van de nodige metadatering: eindtermen, leerplandoelen, beheersingsniveau, kennisniveau …

In het kader van formatieve evaluatie voorzien we in Delta 3u de rubriek ‘Wat heb ik geleerd?’. Hierin wordt per leerdoel één vierhoeksoefening voorzien. Zo kunnen leerlingen op het einde van een paragraaf nagaan of ze de leerstof en de lesdoelen voldoende beheersen en zichzelf bijsturen waar nodig.