Ons aanbod voor wiskunde

Delta is geschikt voor de 2de en 3de graad van de doorstroom- en dubbele finaliteit.

Ontdek ook:

Inkijkmateriaal

Hieronder vind je de finale versie van de leerwerkboeken en activerende leerboeken van Delta 5/6. De leerinhouden zijn volledig afgestemd op de nieuwe minimumdoelen en de leerplannen.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle uitgaven die Delta 5/6 te bieden zal hebben.

 

Delta 5/6 D/A

Leerwerkboek Reële functies

Open hier

Delta 5/6 D/A

Leerwerkboek Reële functies en algebra

Open hier

Delta 5/6 D

Activerend leerboek Analyse deel 1 (WIS)

Open hier

Delta 5/6 D

Activerend leerboek Analyse deel 1 (ECO/WET)

Open hier

Delta 5/6 D

Activerend leerboek Analyse deel 1 (BASIS/STAT+)

Open hier

Delta 5/6 D

Activerend leerboek Kansrekenen (WIS)

Open hier

Delta 5/6 D

Activerend leerboek Uitgebreide statistiek en kansrekenen deel 1 (STAT+)

Open hier

Nieuw op Scoodle: aanpasbare lesopbouw

Een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

Veelgestelde vragen

Naargelang de gekozen richting hebben leerlingen een verschillend pakket wiskunde-uitgaven nodig.

Om je te helpen in het bewaren van het overzicht, maakten we een schema op dat je helpt de juiste boeken per richting te kiezen, zowel voor de doorstroom- als de dubbele finaliteit.

Werk je in de 3de graad met Delta Nova of Nieuwe Delta-T?

In dit overzicht ontdek je welke titels wel/niet beschikbaar blijven voor schooljaar 2023-2024.

In de loop van het schooljaar ‘23-‘24 is er een reële kans dat er nog aanpassingen volgen in de onderwijsdoelen. Met een leerboek bestemd voor een huurfonds, kom je dan meteen in de problemen. 

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …) 

 • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden. 
 • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal.  

Nieuwe leerinhouden

 • De focus van een algebraïsche naar grafische benadering bij analyse (doelgroep: basisvorming en stat+).
 • Rijen is een nieuwe inhoud in de leeroplossing Analyse (deel 1) (doelgroepen: basisvorming – stat+ – economie – wetenschappen).
 • Er is een nieuwe, specifieke leeroplossing Uitgebreide statistiek en kansrekenen (doelgroep: Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen).
 • Er is een uitbreiding in de leeroplossing Algebra, bv. rekenen met vectoren en complexe getallen (doelgroep: wetenschappen)
 • Logica is een nieuwe inhoud in de leeroplossing Logica en rijen (doelgroep: gevorderde wiskunde).
 • Groepentheorie is een nieuwe inhoud in de leeroplossing Algebra (doelgroep: gevorderde wiskunde).

Afstemming veranderde voorkennis

Verschillende inhouden zijn ten gevolge van de modernisering niet meer aan bod gekomen in de tweede graad (bv. rijen, het begrip ‘kans’, het delen van veeltermen en het ontbinden in factoren). De voorkennis van leerlingen die doorstromen vanuit de tweede graad is dus beduidend anders.

We houden hier in onze nieuwe leeroplossingen van Delta 5/6 rekening mee: de opbouw van de leerinhouden is zorgvuldig afgestemd op de veranderde voorkennis van leerlingen. Zo beschikken zij altijd over een kapstok om nieuwe leerstof te verankeren.

Nieuwe leerinhouden

 • Logaritmen zijn opgenomen in de minimumdoelen (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit).
 • Exponentiële functies is eveneens nieuw. (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit).
 • Ook Kansrekenen is een nieuw minimumdoel (doelgroep: alle richtingen dubbele finaliteit).
 • Beschrijvende statistiek is een specifiek onderwijsdoel voor biotechnologische en chemische technieken.

Leerinhouden die verdwijnen

 • Tweedegraadsfuncties en goniometrische functies komen niet meer aan bod in de algemene vorming (doelgroep: basis).
 • Complexe getallen, rationale functies, integralen van veeltermfuncties en matrices & determinanten komen in geen enkele richting derde graad nog aan bod.

De inhoudsopgaves van Delta 5/6 vind je hier.