Ons aanbod voor wiskunde

Delta Nova is geschikt voor de 1ste graad A-stroom.

Ontdek ook:

 • Delta: 2de en 3de graad doorstroom- en dubbele finaliteit
 • Delta Top: 1ste graad A-stroom
 • Level: 1ste graad A-stroom
 • Uitgerekend: 1ste graad B-stroom

In een oogopslag

Ben je benieuwd naar de krachtlijnen van Delta Nova? Bekijk dan deze korte video.

Een volledige en diepgaande voorstelling van de methode vind je in de infosessie bovenaan deze pagina.

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de 1ste graad.

Delta Nova

Delta Nova 1

Met digitale licentie

Open hier
Delta Nova

Delta Nova 1

Deel A

Open hier
Delta Nova

Delta Nova 1

Deel B

Open hier
Delta Nova

Delta Nova 2

Met digitale licentie

Open hier
Delta Nova

Delta Nova 2

Deel A

Open hier
Delta Nova

Delta Nova 2

Deel B

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Nieuwe minimumdoelen

Neem je tijd met Plantyn!

Vanaf september 2024 worden nieuwe minimumdoelen en leerplannen van kracht in de 1ste graad. Zowel overheid als onderwijskoepels beklemtonen dat het om minimale aanpassingen gaat. Scholen krijgen twee schooljaren de tijd om deze op eigen ritme te implementeren.

Plantyn raadt aan om je huidige lesmateriaal te blijven gebruiken. Tegen september 2025 kun je rekenen op volledig vernieuwde leeroplossingen voor het eerste én tweede jaar.

Waarom je tijd nemen? Waarom je tijd nemen?

Veelgestelde vragen

Plantyn zorgt ervoor dat je jouw laptop optimaal kan inzetten in de lessen wiskunde. Met de combinatie van een kwalitatief leerwerkboek en de uitgebreide mogelijkheden van het digitaal oefenplatform Scoodle bundelt Delta Nova + digitale licentie de sterktes van papier en digitaal.

Het aanbod van Delta Nova + digitale licentie bestaat uit:

Leerwerkboek:

 • Instap
 • Theorie
 • Verwerking
 • Studiewijzer
 • Samenvatting
 • Problem solving

Digitale licentie:

 • Kennisclips
 • Digitale oefeningen in adaptieve leerpaden
  Opdrachten
  Herhalingsoefeningen
  Extra remediërende & uitdagende oefeningen

In Delta Nova + digitale licentie vind je de vertrouwde opdrachtenreeksen en de herhalingsopdrachten uit het huidige leerwerkboek alleen nog op Scoodle.

Daarmee worden de leerwerkboeken van Delta Nova + digitale licentie beduidend dunner, en bestaan ze bovendien nog maar uit één boekdeel (dus geen delen a en b): Delta Nova 1 + digitale licentie ca. 400 pagina’s; Delta Nova 2 + digitale licentie ca. 360 pagina’s.

Blijft het huidige aanbod van Delta Nova 1-2 beschikbaar?

Ja, het huidge aanbod van Delta Nova 1-2 blijft bestaan voor de scholen die flexibel willen wisselen tussen papier en digitaal.

Delta Nova differentieert uitgebreid op 3 niveaus in de opdrachtenreeksen:

 • Reeks 1 = remediëringsopdrachten of opdrachten die leerlingen ondersteunen in het toewerken naar het basisniveau
 • Reeks 2 = opdrachten op het niveau van de eindtermen/leerplandoelen (= het basisniveau)
 • Reeks 3 = verdiepingsopdrachten of opdrachten voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

De digitale licentie voor de leerlingen omvat:

 • Kennisclips, waar dit een meerwaarde biedt bij de theoriekaders. Zo kan een leerling steeds leren op eigen tempo. De leerling kan de kennisclip pauzeren, doorspelen, herhalen … en wordt zo eigenaar van zijn/haar leerproces.
 • Adaptieve digitale leerpaden:
  – Opdrachten
  – Extra remediërende en uitdagende oefeningen per paragraaf op 3 niveaus
  – Herhalingsoefeningen per hoofdstuk op 3 niveaus (randomisatie)
 • Problem solving per hoofdstuk.