Inkijkmateriaal

Hieronder vind je de finale versie van het activerend leerboek en het leerwerkboek van Impact NU 5. De leerinhouden zijn volledig afgestemd op de nieuwe minimumdoelen en de leerplannen.

Impact NU 5 wordt geleverd in twee delen: met het eerste deel kan je aan de slag bij schoolstart, het tweede deel wordt nagestuurd in de loop van het eerste semester.

Impact NU 5

Activerend leerboek D

Open hier
Impact NU

Impact NU 5

Leerwerkboek D/A

Open hier

Nieuw op Scoodle

Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

Veelgestelde vragen

In de loop van het schooljaar 2023-2024 is er een reële kans dat er nog aanpassingen volgen in de onderwijsdoelen. Met een leerboek bestemd voor een huurfonds, kom je dan meteen in de problemen. 

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …) 

  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden. 
  • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal.  

Waaruit het aanbod zal bestaan na dit overgangsjaar is nog niet zeker (of we deze uitgavevorm verderzetten en/of omschakelen naar een leerboek, bruikbaar voor een huurfonds).

Volgend schooljaar staat in het teken van marktonderzoek bij de gebruikers van Impact NU, om zo maximaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van leerkrachten en leerlingen. 

Impact NU voor de 3de graad biedt een unieke aanpak aan op het vlak van literatuur en literatuurgeschiedenis.  

Doorheen de bouwsteenlessen komt literatuur impliciet aan bod, door te werken met literaire fragmenten, extra leessuggesties etc.  

Daarnaast werken sommige lessen heel expliciet rond literatuur. We maken een onderscheid tussen chronologische, thematische en metaliteraire lessen.  

  • In de chronologische literatuurlessen staat telkens één specifieke periode uit de literatuurgeschiedenis centraal. We laten leerlingen kennis maken met het bredere historische kader en behandelen een selectie aan fragmenten uit die periode. Dit wordt ook gevisualiseerd met een gedetailleerde tijdlijn.  
  • In de thematische literatuurlessen dagen we leerlingen vanuit een centraal thema (bv. identiteit in literatuur) uit om verschillende teksten, genres, stromingen en inzichten met elkaar te vergelijken. Vanuit een diepgaand tekstbegrip wordt naar de context gekoppeld. Leerlingen gaan actief op onderzoek in het LitAtelier naar de auteur en zijn biografie, generatieverschillend en literatuuropvattingen, canonvorming, wereldliteratuur…  
  • In de metaliteraire lessen wordt literatuur in een breder perspectief geplaatst en denken leerlingen kritisch na over historisch literair bewustzijn, he belang van een canon etc.  

Naast de fragmenten die in de lessen behandeld worden, bundelen we andere bronnen van tijdsgenoten, auteursfiches en mediabestanden in de digitale literaire bronnenbank.  

Een heldere leerlijn vastleggen vinden we erg belangrijk, ook op vlak van leercompetenties. Door een doordachte benadering bereiden we de leerlingen voor op verdere studies.   

De stappen naar zelfstandigheid worden versneld gezet vanaf het vijfde jaar. Zowel in de doorstroomfinaliteit als in de dubbele finaliteit nodigen de opdrachten uit om te analyseren, te vergelijken, te argumenteren en vooral ook kritisch na te denken over de formulering van hun antwoorden.  

  • Leerlingen van de doorstroomfinaliteit vertrekken vanuit hun activerend leerboek, maar werken hun notities en antwoorden uit op eigen cursusbladen.  
  • Leerlingen van de dubbele finaliteit noteren antwoorden meestal in hun leerwerkboek, maar omvangrijke opdrachten worden ook op cursusbladen uitgewerkt. In de overgang van het vijfde naar het zesde jaar zal ook steeds minder in het boe genoteerd worden.  

 Naast het gestructureerd leren noteren wordt ook voorbereid op verdere studies door in te zetten op academische vaardigheden en woordenschat, door te werken met authentiek en rijk materiaal en inhouden op niveau.