In een oogopslag

Ben je benieuwd naar de krachtlijnen van Impact NU voor de tweede graad? Bekijk dan deze korte video.

Een volledige en diepgaande voorstelling van de methode vind je in de infosessie bovenaan deze pagina.

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de tweede graad.

Impact NU

Impact NU 3

Leerwerkboek D/A

Open hier
Impact NU

Impact NU 3

Leerwerkboek D (DG)

Open hier
Impact NU

Impact NU 3

Leerwerkboek D (DO)

Open hier
Impact NU

Impact NU 4

Leerwerkboek D/A

Open hier
Impact NU

Impact NU 4

Leerwerkboek D (DG)

Open hier
Impact NU

Impact NU 4

Leerwerkboek D (DO)

Open hier
Impact NU

Impact NU

Vademecum 2de graad

Open hier

Nieuw op Scoodle

Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2023. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

Elk leerwerkboek bestaat uit 4 delen.

Het eerste deel is een opfrissingsdeel: de beginsituatieanalyse. Hierin komt geen nieuwe leerstof aan bod, maar wordt al geziene leerstof van de vorige graad opgefrist. Dit geeft je meer inzicht in wat je leerlingen nog of al weten.

In de drie volgende delen staan de competenties van de leerlingen centraal.

Elk deel bevat vaste componenten: een oriënterende instaples, vervolgens bouwsteenlessen (vaardigheden, taalbeschouwing en taalschat) die opbouwen naar een functionele en geïntegreerde toepassing in een grote communicatieve opdracht.

Net vóór die opdracht is er een terugblikles, waarin leerlingen hun beheersing van de individuele onderdelen kunnen checken.

Daarnaast zijn er nog aparte literatuurlessen (literaire begrippenapparaat en verschillende genres) en het Laatste woord!, waarin (het verwoorden van) leesbeleving centraal staat.

Impact NU voor de tweede graad is een blended methode. Voor elk onderdeel hebben we afgewogen wat de beste drager is voor de inhoud en verwerking van leerstof: papier of digitaal.

Vooral bij de activatie van de voorkennis en in de trainingsfase (= verwerken nieuwe leerstof) zijn digitale leerpaden voorzien. Vaak gebeurt dat via een signaaloefening, met daarna een al dan niet adaptief vervolgtraject (= een combinatie van opfrissing theorie, kennisclip(s) en opfrissingsoefeningen of nieuwe verwerkingsoefeningen). Ook de remediëringsfase gebeurt grotendeels digitaal via extra oefeningen op niveau.

Wil je graag meer weten over hoe Plantyn het blended leren aanpakt? Bekijk dan zeker deze korte video.

Dat kan zeker. We hebben in elk deel de lessen rond vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur in aparte blokken gegroepeerd. Maar het is geen noodzaak om die blokken in hun geheel af te werken.

De taalvaardigheids- en taalbeschouwingslessen zijn wel directe of indirecte ‘bouwstenen’ voor de geïntegreerde toepassing in de communicatieve opdracht van het deel, maar je kan zelf kiezen in welke volgorde je de lessen geeft, hoe vaak je afwisselt tussen vaardigheden en taalbeschouwing en of je tussendoor een literatuurles inbouwt. Die flexibiliteit geeft je de mogelijkheid om op maat van je klas te kunnen werken.