Inkijkmateriaal

Blader door de reeds beschikbare uitgaven voor de 3de graad.

Kinderbegeleider (D/A en A)

Activerend leerboek

Open hier

Werkveldgids (D/A en A)

Activerend leerboek

Open hier

Huishoudhulp (D/A en A)

Activerend leerboek

Open hier

Logistiek assistent (A)

Activerend leerboek

Open hier

Logistiek assistent voor gezondheidszorg (D/A)

Activerend leerboek

Open hier

Anatomie & fysiologie (D/A)

Activerend leerboek – vanaf 2024-2025

Open hier

Verzorgende / Zorgkundige (D/A en A)

Activerend leerboek – vanaf 2024-2025

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Veelgestelde vragen

 

 

LEF! 5/6 is er voor de studierichtingen in de arbeidsmarktfinaliteit en dubbele finaliteit van het domein Maatschappij en welzijn:

 • Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A)
 • Basiszorg en ondersteuning (A)
 • Opvoeding en begeleiding (D/A)
 • Gezondheidszorg (D/A)

Binnen het domein zijn er vanaf schooljaar 2023 – 2024 grote veranderingen in het aanbod van studierichtingen. We scheppen wat duidelijkheid voor je aan de hand van dit schema.

 

Een leerpad vertrekt steeds van een probleemstelling. Er zijn 2 soorten probleemstellingen:

 • Praktische probleemstellingen, waarin leerlingen toewerken naar het uitvoeren van een handeling of het ontwikkelen van een activiteit
 • Onderzoekende probleemstellingen, waarin leerlingen toewerken naar het formuleren van een besluit.

Elk leerpad heeft een geïntegreerde aanpak omdat het is opgebouwd rond een zorgvrager en zijn context. Elk leerpad doorloopt dezelfde stappen.

Voorkennis: door middel van een quiz activeren we de voorkennis.

Leerdoelen: we geven weer wat de leerdoelen zijn die aan bod komen doorheen het leerpad. Deze leerdoelen komen nadien bij ‘Theorie & technieken’ terug aan bod.

 • Wat moet je kennen?
 • Wat moet je kunnen?
 • Welke woorden moet je begrijpen?

Casus: we vertrekken vanuit een zorgvrager die bepaalde wensen en behoeftes heeft. De zorgverlener moet hierop inspelen. De zorgvrager komt door middel van tekst, foto’s, audiofragmenten, filmpjes … tot leven in concrete en authentieke verhalen.

Theorie & technieken: we verwijzen per leerinhoud en leerdoel naar specifieke hoofdstukken en paragrafen in de activerende leerboeken. Nadien verwerken leerlingen deze inhouden aan de hand van een quiz.

Oefeningen: leerlingen gaan aan de slag met de leerdoelen aan de hand van adaptieve oefeningen. Het aanbod bestaat uit meer theoretische oefeningen, de toepassingsoefeningen en de praktische oefeningen. Daarin moeten leerlingen activiteiten ontwikkelen en handelingen moeten uitvoeren.

Evaluatie: de leerling kruipt in de huid van de zorgverlener uit de Casus.

 • Bij een praktische probleemstelling ontwikkelt de leerling de activiteit of voert de handeling uit voor de zorgvrager(s) die aan bod kwam(en) in dat verhaal.
 • Bij een onderzoekende probleemstelling formuleert de leerling een besluit en krijgt hij nog enkele inzichtelijke oefeningen.