Het domein Maatschappij en welzijn

Duik samen met onze uitgever Sara Spit in het domein Maatschappij en welzijn.

Ze vertelt je graag meer over de mogelijkheden die leerlingen hebben in de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit. Bovendien geeft ze een duidelijk overzicht van het werkveld waarin de leerlingen kunnen terechtkomen.

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de derde graad.

LEF!

Kinderbegeleider (D/A en A)

Activerend leerboek

Open hier
LEF!

Werkveldgids (D/A en A)

Activerend leerboek

Open hier
LEF!

Huishoudhulp (D/A en A)

Activerend leerboek

Open hier
LEF!

Logistiek assistent (A)

Activerend leerboek – vanaf 2024-2025

LEF!

Verzorgende/Zorgkundige (D/A en A)

Activerend leerboek – vanaf 2024-2025

Sneak preview

Activeer nu een gratis sneak preview van het leerkrachtenmateriaal op Scoodle. Een sneak preview blijft gedurende 90 dagen beschikbaar op je Scoodle-dashboard. Je krijgt toegang tot:

 • De structuur en inhoud van de lerarenkit
 • Het volledige bordboek
 • Enkele voorbeelddocumenten bij het lesmateriaal
 • Enkele voorbeeldoefeningen

Hier vind je een stappenplan om de sneak preview te activeren.

Naar de sneak previews Naar de sneak previews

Veelgestelde vragen

LEF! 5/6 is er voor de studierichtingen in de arbeidsmarktfinaliteit en dubbele finaliteit van het domein Maatschappij en welzijn:

 • Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A)
 • Basiszorg en ondersteuning (A)
 • Opvoeding en begeleiding (D/A)
 • Gezondheidszorg (D/A)

Binnen het domein zijn er vanaf schooljaar 2023 – 2024 grote veranderingen in het aanbod van studierichtingen. We scheppen wat duidelijkheid voor je aan de hand van dit schema.

Elke studierichting heeft een koepelvak. Deze koepelvakken moeten de scholen zelf nog verder onderverdelen in subdomeinen. Wij maken deze onderverdeling per richting/koepelvak.

Studierichting / koepelvak Assistentie in wonen, zorg en welzijn 

 • (in)directe zorg
 • (ped)agogisch handelen
 • ik als zorgverlener in de samenleving

Studierichting / koepelvak Basiszorg en ondersteuning 

 • (in)directe zorg
 • (ped)agogisch handelen
 • ik als zorgverlener in de samenleving

Studierichting / koepelvak Opvoeding en begeleiding 

 • (in)directe zorg
 • (ped)agogisch handelen
 • ik als zorgverlener in de samenleving

Studierichting / koepelvak Gezondheidszorg

 • (in)directe zorg
 • (ped)agogisch handelen
 • ik als zorgverlener in de samenleving

LEF! 5/6 is een blended leeroplossing voor een graad, en niet voor een leerjaar. Zo kan jij als leerkracht zelf kiezen welke inhouden je wanneer aan bod laat komen. Flexibiliteit is immers belangrijk omwille van factoren als stages, de invulling van lessentabellen en de organisatie van praktijkuren en -lokalen.

LEF! 5/6 bestaat enerzijds uit digitale leerpaden op het leerplatform Scoodle en anderzijds uit activerende leerboeken op papier.

 • De digitale leerpaden zijn het oefen- en werkmateriaal voor de leerlingen. Ze vormen de structuur van de leeroplossing. Vanuit de digitale leerpaden verwijzen we naar de activerende leerboeken.
 • De activerende leerboeken worden aangevuld met digitale bundels op Scoodle (voor sommige inhouden, die specifiek zijn voor een of twee studierichtingen).

Per studierichting hebben we één leeroplossing. Die bestaat uit een blended aanbod van digitale leerpaden en activerende leerboeken.

 • In dit overzicht zie je uit welke onderdelen de leeroplossingen bestaan.
 • In dit overzicht zie je hoe het aanbod verdeeld is over het 5de en 6de jaar.

De leeroplossing voor ‘Basiszorg en ondersteuning’ (A) kan verder gebruikt worden in Se-n-Se-opleidingen Kinderbegeleider en Verzorgende/zorgkundige.

Een leerpad vertrekt steeds van een probleemstelling. Er zijn 2 soorten probleemstellingen:

 • Praktische probleemstellingen, waarin leerlingen toewerken naar het uitvoeren van een handeling of het ontwikkelen van een activiteit
 • Onderzoekende probleemstellingen, waarin leerlingen toewerken naar het formuleren van een besluit.

Elk leerpad heeft een geïntegreerde aanpak omdat het is opgebouwd rond een zorgvrager en zijn context. Elk leerpad doorloopt dezelfde stappen.

Voorkennis: door middel van een quiz activeren we de voorkennis.

Leerdoelen: we geven weer wat de leerdoelen zijn die aan bod komen doorheen het leerpad. Deze leerdoelen komen nadien bij ‘Theorie & technieken’ terug aan bod.

 • Wat moet je kennen?
 • Wat moet je kunnen?
 • Welke woorden moet je begrijpen?

Casus: we vertrekken vanuit een zorgvrager die bepaalde wensen en behoeftes heeft. De zorgverlener moet hierop inspelen. De zorgvrager komt door middel van tekst, foto’s, audiofragmenten, filmpjes … tot leven in concrete en authentieke verhalen.

Theorie & technieken: we verwijzen per leerinhoud en leerdoel naar specifieke hoofdstukken en paragrafen in de activerende leerboeken. Nadien verwerken leerlingen deze inhouden aan de hand van een quiz.

Oefeningen: leerlingen gaan aan de slag met de leerdoelen aan de hand van adaptieve oefeningen. Het aanbod bestaat uit meer theoretische oefeningen, de toepassingsoefeningen en de praktische oefeningen. Daarin moeten leerlingen activiteiten ontwikkelen en handelingen moeten uitvoeren.

Evaluatie: de leerling kruipt in de huid van de zorgverlener uit de Casus.

 • Bij een praktische probleemstelling ontwikkelt de leerling de activiteit of voert de handeling uit voor de zorgvrager(s) die aan bod kwam(en) in dat verhaal.
 • Bij een onderzoekende probleemstelling formuleert de leerling een besluit en krijgt hij nog enkele inzichtelijke oefeningen.