Inkijkmateriaal

Blader door de uitgave voor de derde graad.

Epic

Epic 5

Activerend leerboek

Open hier

Sneak preview

Activeer nu een gratis sneak preview van het leerkrachtenmateriaal op Scoodle. Een sneak preview blijft gedurende 90 dagen beschikbaar op je Scoodle-dashboard. Je krijgt toegang tot:

 • De structuur en inhoud van de lerarenkit
 • Het volledige bordboek
 • Enkele voorbeelddocumenten bij het lesmateriaal
 • Enkele voorbeeldoefeningen

Hier vind je een stappenplan om de sneak preview te activeren.

Naar de sneak previews Naar de sneak previews

Veelgestelde vragen

In de loop van het schooljaar 2023-2024 is er een reële kans dat er nog aanpassingen volgen in de onderwijsdoelen. Met een leerboek bestemd voor een huurfonds, kom je dan meteen in de problemen. 

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …) 

 • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
 • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal. 

In lijn met de recente ontwikkelingen m.b.t. minimumdoelen en leerplannen, legt Epic deze nieuwe focussen: 

 • het beantwoorden van historische vragen door middel van historische bronnenanalyse en het toepassen van historische redeneerwijzen 
 • de analyse van de invloed van de eigen standplaatsgebondenheid (en die van anderen) op historische beeldvorming 
 • de opbouw van het historisch referentiekader met structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken (eigen aan de moderne en de hedendaagse tijd) met aandacht voor kenmerken van interculturele contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen 
 • het vergelijken van en reflecteren over de courante westerse periodisering met andere periodiseringen in tijd en ruimte 
 • het geven van betekenis aan actuele en historische fenomenen uit de bestudeerde periodes 
 • het beoordelen van voorbeelden van historische beeldvorming aan de hand van historische redeneerwijzen (specifiek voor doorstroomfinaliteit) 

Epic 5

 1. Herhaling: overgang van de vroegmoderne naar de moderne tijd 
 2. Van Napoleon naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden  
 3. Nationalisme, liberalisme en natievorming 
 4. Wetenschap en secularisering 
 5. Industriële revolutie en de sociale kwestie, opkomst arbeidersbewegingen en communisme 
 6. Kolonialisme en imperialisme 
 7. De Eerste Wereldoorlog 
 8. Het dagelijkse leven 

Epic 6

 1. Herhaling: de lange 19de eeuw 
 2. Het interbellum 
 3. Aanloop en verloop van de Tweede Wereldoorlog 
 4. Een nieuwe wereldorde na WO II 
 5. De uitdagingen van een multipolaire wereld en mondialisering 
 6. Een klein land in een grote wereld 
 7. Het dagelijkse leven