Epic

Wat vind je op deze pagina?

Infosessie

Bekijk de nieuwe infosessie over Epic voor de 3de graad.
Verder onderaan kan je ook de infosessie van vorig jaar bekijken.

Hoofdstukken

  Inkijkmateriaal

  Blader door de uitgave voor het 5de jaar. Je kunt ook al een proefversie van enkele hoofdstukken voor het 6de jaar inkijken.

  Epic

  Epic 5

  Activerend leerboek

  Open hier

  Epic 6

  Activerend leerboek

  Open hier

  Infosessie 2023

  Bekijk hier de infosessie over Epic 5 die we opnamen in februari 2023.

  Scoor met Scoodle

  Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

  Ontdek alle functionaliteiten

  Veelgestelde vragen

   

   

  Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …) 

  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
  • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal. 

   

  In lijn met de recente ontwikkelingen m.b.t. minimumdoelen en leerplannen, legt Epic deze nieuwe focussen: 

  • het beantwoorden van historische vragen door middel van historische bronnenanalyse en het toepassen van historische redeneerwijzen 
  • de analyse van de invloed van de eigen standplaatsgebondenheid (en die van anderen) op historische beeldvorming 
  • de opbouw van het historisch referentiekader met structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken (eigen aan de moderne en de hedendaagse tijd) met aandacht voor kenmerken van interculturele contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen 
  • het vergelijken van en reflecteren over de courante westerse periodisering met andere periodiseringen in tijd en ruimte 
  • het geven van betekenis aan actuele en historische fenomenen uit de bestudeerde periodes 
  • het beoordelen van voorbeelden van historische beeldvorming aan de hand van historische redeneerwijzen (specifiek voor doorstroomfinaliteit) 

   

  Online bieden we meerdere categorieën oefeningen/opdrachten aan (verwerking, uitbreidingsverwerking, zelftoetsen, remediëringsoefeningen, routes en onderzoeken) die leerlingen zelfstandig of in groep kunnen maken.

  Er volgen ook storymaps. Dat zijn digitale routes die ook kunnen ingezet worden voor zelfstandig werk.

  Met de verschillende vormen van verwerking bouwt Epic differentiatie in, zowel op basis van interesse, moeilijkheidsgraad, gebruikt medium, brontype …

  Als leerkracht kan jij op Scoodle met de taakplanner taken klaarzetten voor een (groep) leerling(en) en/of een klas. Het opvolgen van de taken doe je via een overzichtelijk resultatendashboard.