Inkijkmateriaal

Hieronder vind je de finale versie van het activerend leerboek Epic 5. De leerinhouden zijn volledig afgestemd op de nieuwe minimumdoelen en de leerplannen.

Epic

Epic 5

Activerend leerboek

Open hier

Nieuw op Scoodle

Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

 

Veelgestelde vragen

 

 

In de loop van het schooljaar 2023-2024 is er een reële kans dat er nog aanpassingen volgen in de onderwijsdoelen. Met een leerboek bestemd voor een huurfonds, kom je dan meteen in de problemen. 

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …) 

  • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
  • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal. 

 

In lijn met de recente ontwikkelingen m.b.t. minimumdoelen en leerplannen, legt Epic deze nieuwe focussen: 

  • het beantwoorden van historische vragen door middel van historische bronnenanalyse en het toepassen van historische redeneerwijzen 
  • de analyse van de invloed van de eigen standplaatsgebondenheid (en die van anderen) op historische beeldvorming 
  • de opbouw van het historisch referentiekader met structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken (eigen aan de moderne en de hedendaagse tijd) met aandacht voor kenmerken van interculturele contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen 
  • het vergelijken van en reflecteren over de courante westerse periodisering met andere periodiseringen in tijd en ruimte 
  • het geven van betekenis aan actuele en historische fenomenen uit de bestudeerde periodes 
  • het beoordelen van voorbeelden van historische beeldvorming aan de hand van historische redeneerwijzen (specifiek voor doorstroomfinaliteit) 

 

Om je wegwijs te maken in de leerinhouden die aan bod komen in Epic 6, vind je in de bijlage op deze pagina een voorlopige inhoudsopgave.