In een oogopslag

Ben je benieuwd naar de krachtlijnen van Epic voor de tweede graad? Bekijk dan deze korte video.

Een volledige en diepgaande voorstelling van de methode vind je in de infosessie bovenaan deze pagina.

Getuigenis

Benieuwd naar de mening van een leerkracht die met Epic aan de slag is in de tweede graad?

Bekijk de video waarin Kaat Mutert van Campus Sint-Ursula Lier je vertelt waarom ze zo graag werkt met Epic.

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de 2de graad.

Epic

Epic 3

Leerwerkboek D

Open hier
Epic

Epic 3

Leerwerkboek D/A

Open hier
Epic

Epic 4

Leerwerkboek D/A en D (DG)

Open hier
Epic

Epic 4

Bronnenboek D

Open hier
Epic

Epic 4

Werkboek D

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

De aanpak van Epic voor de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit verschilt grondig. Voor elke doelgroep is door een apart auteursteam een specifiek concept uitgewerkt, met eigen accenten.  

Werken met bronnen 

 • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit werkt sterk inductief vanuit bronnen en bevat meer en uitdagende tekstbronnen. 
 • De uitgave voor de dubbele finaliteit biedt historische context  om complexere leerstof aan te brengen en laat het bronnenonderzoek (meer visuele bronnen en eenvoudigere tekstbronnen) daarop aansluiten. 

Thematische aanpak 

 • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit behandelt meer abstracte leerinhouden.  
 • De uitgave voor de dubbele finaliteit kiest voor een concrete insteek die nauwer aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Er worden ook andere onderwerpen behandeld. 

Structuur 

 • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit bundelt nog steeds bronnen en opdrachten, maar die zijn over meerdere pagina’s verspreid. De hoofdstukken zijn ook langer.  
 • Voor de dubbele finaliteit is de structuur met links bronnen en rechts opdrachten behouden en zijn de hoofdstukken korter. 

Leerlijnen 

 • De leerlingen van de doorstroomfinaliteit doorlopen het traject leren schematiseren in het derde jaar en leren synthetiseren in het vierde jaar. 
 • In de dubbele finaliteit loopt de leerlijn leren schematiseren over de volledige tweede graad en start de leerlijn leren samenvatten in de derde graad

Het aanbod van Epic 3 bevat twee leerwerkboeken: één voor de doorstroomfinaliteit en één voor de dubbele finaliteit. Zo maken de leerlingen vlot de overgang van de eerste naar de tweede graad. 

Het leerwerkboek van Epic 3 doorstroom bevat twee duidelijk aangegeven leertrajecten: 

 • Het basistraject = 1 lesuur per week 
 • Het uitbreidingstraject = 2de lesuur per week 

Het aanbod van Epic 4 bestaat uit een bronnenboek met werkboek en een leerwerkboek.  

Voor de domeingebonden richtingen kun je kiezen of je aan de slag gaat met het bronnenboek met werkboek of met het leerwerkboek, afhankelijk van je leerlingen en je eigen lesstijl. 

In beide materialen is het traject voor de domeingebonden richtingen helder aangegeven.  

 • Bronnenboek + werkboek  
  • basistraject =  1 lesuur per week
  • uitbreidingstraject = 2de lesuur per week (deels digitaal) 
 • Leerwerkboek = 1 lesuur per week 
  • basistraject = dubbele finaliteit 
  • uitbreidingstraject = extra deelvragen voor de domeingebonden doorstroomfinaliteit 

De trajecten zijn suggesties, waarmee alle eindtermen en leerplandoelen worden gehaald. In het doelenoverzicht zie je in één oogopslag welke doelen je met welke deelvragen haalt. Zo kun je flexibel het traject voor jouw leerlingen samenstellen, in functie van hun interesses of vaardigheden. Het extra materiaal kan ook worden ingezet als differentiatie of als projectwerk.