In een oogopslag

Ben je benieuwd naar de krachtlijnen van Coup de Cœur voor de tweede graad? Bekijk dan deze korte video.

Een volledige en diepgaande voorstelling van de methode vind je in de infosessie bovenaan deze pagina.

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de tweede graad.

Coup de Coeur

Coup de Cœur 3

D/A

Open hier
Coup de Coeur

Coup de Cœur 3

DG

Open hier
Coup de Coeur

Coup de Cœur 3

DO

Open hier
Coup de Coeur

Coup de Cœur 4

D/A

Open hier
Coup de Coeur

Coup de Cœur 4

DG

Open hier
Coup de Coeur

Coup de Cœur 4

DO

Open hier

Nieuw op Scoodle

Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2023. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

Als leerkracht zie je op het eerste zicht niet meteen een groot verschil tussen beide uitgaven:

  • de thema’s in beide uitgaven lopen gelijk en zijn grotendeels op dezelfde manier uitgewerkt;
  • als leerkracht is er niet veel meer voorbereiding nodig wanneer je beide uitgaven gebruikt.

Het verschil zit vooral in de tekstkenmerken.

  • Soms wordt een bepaalde tekst ingekort aangeboden in de versie voor de domeingebonden doorstroomrichtingen of wordt er een andere tekst in voorzien met eenzelfde opdracht.
  • De woordenschat in beide uitgaven is grotendeels dezelfde, maar de zinnen bij de woordenschatoefeningen zijn iets complexer in de uitgave voor de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen.
  • Ook de gele structuurkaders zijn uitgebreider in Coup de Cœur DO en de zinsconstructies zijn vaak ook complexer.
  • De grammaticakaders bij moeilijkere grammaticale items worden in de uitgaven de domeingebonden doorstroomrichtingen opgesplitst aangeboden, terwijl die voor de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen gebundeld worden.