Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de 2de graad.

DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.1 Noodgeval

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.2 Decibel

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.3 Vindingrijk

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.4 Frietgeluk

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.5 Pestvrij

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.6 Lettergek

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.7 Waterwijs

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.8 Rookstop

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.9 Wereldklasse

Open hier
DOEL.

DOEL. 3

Leerwerkboek 3.10 Zomerzoet

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.1 Onderweg

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.2 Hapklaar

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.3 Klaproos

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.4 Meerstemmig

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.5 Klimaatzaak

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.6 Koppelteken

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.7 Verkocht

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.8 Galactica

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.9 Grensgeval

Open hier
DOEL.

DOEL. 4

Leerwerkboek 4.10 Overdaad

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

Naast bordboeken voor de leerkracht én de leerlingen biedt DOEL. heel wat ondersteunende materialen:

  • Overzicht van de bereikte eindtermen en leerplandoelen. Deze concordantietabel is geschikt voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Gemeenschapsonderwijs en andere officiële netten;
  • handleiding met het algemene concept van DOEL. én per opdracht allerlei lestips: richtvragen die je kunt stellen om je les op te bouwen, verschillende differentiatiemogelijkheden zodat je de opdrachten kunt aanpassen aan je klas, extra suggesties, achtergrondinformatie, links naar relevante multimedia, eventuele bijlagen …;
  • correctiesleutel van het leerwerkboek;
  • evaluatietools: per leerdoel een aantal vragen en oefeningen (met correctiesleutel) die je kunt inzetten voor een toets, een examen of als remediëring. We bieden ook een aanpasbare versie van de rubrics uit het leerwerkboek, aangevuld met extra rubrics voor bijkomende doelen;
  • planningdocument voor vakoverstijgend werken met je collega’s;
  • aanvullend materiaal: extra oefeningen voor differentiatie (met correctiesleutel), handige kopieerbladen, een aanpasbare woordenlijst en woordenschatoefeningen voor remediëring.