Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de derde graad.

DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.1 Topfit

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.2 (H)eerlijk – weldra beschikbaar

DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.3 Spaarstand

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.4 Cybersafe – weldra beschikbaar

DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.5 Evenbeeld – weldra beschikbaar

DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.6 Glijbaan – weldra beschikbaar

DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.7 Bloedband

Open hier

Sneak preview

Activeer nu een gratis sneak preview van het leerkrachtenmateriaal op Scoodle. Een sneak preview blijft gedurende 90 dagen beschikbaar op je Scoodle-dashboard. Je krijgt toegang tot:

 • De structuur en inhoud van de lerarenkit
 • Het volledige bordboek
 • Enkele voorbeelddocumenten bij het lesmateriaal
 • Enkele voorbeeldoefeningen

Hier vind je een stappenplan om de sneak preview te activeren.

Naar de sneak previews Naar de sneak previews

Veelgestelde vragen

DOEL. is zowel geschikt voor scholen die kiezen voor een geïntegreerde aanpak (PAV) als voor scholen die kiezen voor een geclusterde aanpak. (bv. Nederlands en mavo, wiskunde en natuurwetenschappen).  

Ook andere sleutelcompetenties, die door Katholiek Onderwijs Vlaanderen vaak opgenomen worden in het gemeenschappelijk funderend leerplan, worden zoveel mogelijk gecoverd. 

Scholen die kiezen voor een geclusterde lesaanpak kunnen het middenkatern met de leerinhouden van de STEM-vakken (12 à 16 pagina’s) uit het leerwerkboek halen.  

Die bundel volgt een eigen OVUR-cyclus en kan dus ook apart gebruikt worden. 

 • Voor de derde graad zijn er nog  7 thema’s (tegenover 10 in de tweede graad. Daartegenover staat wel dat de leerwerkboeken meer volume hebben (gem. 48 p. i.p.v. 40).  
 • Het vakdomein ‘mavo’ is vervangen door maatschappij, omdat natuurwetenschappen (in het leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen opgenomen bij mavo) als een apart domein gezien wordt.
 • In het kader van de leerlijn leercompetenties zijn er een aantal wijzigingen in het DOEL.-aanbod voor de 3de graad: 
  • de ‘inhoudstafel’ in ‘Focus op Doel’ bevat een lijst van alle oefeningen per deelopdracht.  
  • nog in ‘Focus op doel’ zijn twee nieuwe pagina’s toegevoegd: de leerlingen staan stil bij hun persoonlijke doelen (= 21e-eeuwse vaardigheden, te visualiseren via een ‘web’) en kunnen hun planning aanduiden in een agenda. 
  • de focussen (stappenplannen) worden niet meer in het leerwerkboek gedrukt; ze zijn alleen digitaal raadpleegbaar. 
  • de oefeningen zijn vaak langer en/of complexer, in functie van de groeiende zelfredzaamheid. 
  • moeilijke woorden worden niet langer gemarkeerd; de leerlingen moeten dat zelf leren doen. 
  • vanaf 5.4 worden rubrics soms opengelaten; de leerlingen moeten de criteria dan zelf bepalen.
 • De wiskunde- en wetenschapsinhouden zitten centraal in het leerwerkboek, in een uitneembaar katern.
 • De online remediëringsoefeningen zijn telkens themagebonden, en dus niet meer overkoepelend (voor wiskunde en taal).