Inkijkmateriaal

Hieronder vind je de finale versie van de leerwerkboeken van DOEL. 5. De leerinhouden zijn volledig afgestemd op de nieuwe minimumdoelen en de leerplannen.

DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.1 Topfit

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.2 (H)eerlijk

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.3 Spaarstand

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.4 Cybersafe

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.5 Evenbeeld

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.6 Glijbaan

Open hier
DOEL.

DOEL. 5

Leerwerkboek 5.7 Bloedband

Open hier

Nieuw op Scoodle

Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

 

Veelgestelde vragen

DOEL. is zowel geschikt voor scholen die kiezen voor een geïntegreerde aanpak (PAV) als voor scholen die kiezen voor een geclusterde aanpak. (bv. Nederlands en mavo, wiskunde en natuurwetenschappen).  

Ook andere sleutelcompetenties, die door Katholiek Onderwijs Vlaanderen vaak opgenomen worden in het gemeenschappelijk funderend leerplan, worden zoveel mogelijk gecoverd. 

Scholen die kiezen voor een geclusterde lesaanpak kunnen het middenkatern met de leerinhouden van de STEM-vakken (12 à 16 pagina’s) uit het leerwerkboek halen.  

Die bundel volgt een eigen OVUR-cyclus en kan dus ook apart gebruikt worden. 

 • Voor de derde graad zijn er nog  7 thema’s (tegenover 10 in de tweede graad. Daartegenover staat wel dat de leerwerkboeken meer volume hebben (gem. 48 p. i.p.v. 40).  
 • Het vakdomein ‘mavo’ is vervangen door maatschappij, omdat natuurwetenschappen (in het leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen opgenomen bij mavo) als een apart domein gezien wordt.
 • In het kader van de leerlijn leercompetenties zijn er een aantal wijzigingen in het DOEL.-aanbod voor de 3de graad: 
  • de ‘inhoudstafel’ in ‘Focus op Doel’ bevat een lijst van alle oefeningen per deelopdracht.  
  • nog in ‘Focus op doel’ zijn twee nieuwe pagina’s toegevoegd: de leerlingen staan stil bij hun persoonlijke doelen (= 21e-eeuwse vaardigheden, te visualiseren via een ‘web’) en kunnen hun planning aanduiden in een agenda. 
  • de focussen (stappenplannen) worden niet meer in het leerwerkboek gedrukt; ze zijn alleen digitaal raadpleegbaar. 
  • de oefeningen zijn vaak langer en/of complexer, in functie van de groeiende zelfredzaamheid. 
  • moeilijke woorden worden niet langer gemarkeerd; de leerlingen moeten dat zelf leren doen. 
  • vanaf 5.4 worden rubrics soms opengelaten; de leerlingen moeten de criteria dan zelf bepalen.
 • De wiskunde- en wetenschapsinhouden zitten centraal in het leerwerkboek, in een uitneembaar katern.
 • De online remediëringsoefeningen zijn telkens themagebonden, en dus niet meer overkoepelend (voor wiskunde en taal).