Inkijkmateriaal

Hieronder vind je de finale versie van het activerend leerboek Polaris 5. De leerinhouden zijn volledig afgestemd op de nieuwe minimumdoelen en de leerplannen.

Polaris

Polaris 5

Activerend leerboek

Open hier

Nieuw op Scoodle

Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

Veelgestelde vragen

 

 

 

In de loop van het schooljaar 2023-2024 is er een reële kans dat er nog aanpassingen volgen in de onderwijsdoelen. Met een leerboek bestemd voor een huurfonds, kom je dan meteen in de problemen. 

Een activerend leerboek bevat, zoals een ‘klassiek’ leerboek, geen invulruimte. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen …) 

 • Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategieën te ontwikkelen. Zo bereiden leerlingen zich voor op de academische vaardigheden.
 • Dit beschrijfbaar leerboek biedt voor leerling en leerkracht kansen om eigen aanvullingen op papier toe te voegen bij het lesmateriaal. 

 

 

In lijn met de recente ontwikkelingen m.b.t. minimumdoelen en leerplannen, legt Polaris deze nieuwe focussen: 

 • Systeemdenken ifv maatschappelijke complexe thema’s 
 • Duurzame ontwikkeling 
 • Interactie tussen menselijke activiteit en geomorfologische processen 
 • Klimaatverandering en de beleidsmaatregelen 

In functie van de specifieke mimimumdoelen voor de wetenschaprichtingen is er ook aandacht voor deze nieuwe onderwerpen: 

 • Ecosysteemdiensten  
 • Ecologisch en geopolitiek belang van zeeën en oceanen   
 • Teledetectie 

 

 

 • GIS komt bijna in elk thema aan bod. Die terugkerende aanpak zorgt ervoor dat de leerlingen kunnen groeien in het gebruiken van GIS en het raadplegen van gegevens in een GIS. 
 • De verschillende leerplannen beschouwen Google Earth en Maps als een GIS-viewer. Google Earth is van meet af aan al sterk geïntegreerd in Polaris. Polaris gaat echter een stapje verder. Voor Vlaanderen is Geopunt het vertrekpunt om GIS te integreren. Afhankelijk van de inhoudelijke context van de thema’s wordt er verder een doordachte selectie van andere GIS-viewers ingezet, waaronder National Geographic MapMaker Interactive, UN Population Division, Global Forest Watch …  
 • Daarnaast maken enkele opdrachten ook gebruik van online interactieve databanken, met erg gelijkende eigenschappen van een GIS. 
 • Verschillende van deze GIS-toepassingen worden ondersteund met een instructievideo, kijkwijzer en/ of stappenplan in Scoodle. 
 • De storymaps zijn gecreëerd in ArcGis.  
 • Ga je met de digitale Plantyn Algemene Wereldatlas aan de slag? Dan hebben je leerlingen meteen een eenvoudige GIS-applicatie beschikbaar. Kaartlagen aan- en uitzetten, kaarten vergelijken, Google Maps integreren … in de Digitale Wereldatlas kan het allemaal.