In een oogopslag

Ben je benieuwd naar de krachtlijnen van Polaris voor de 2de graad? Bekijk dan deze korte video.

Een volledige en diepgaande voorstelling van de methode vind je in de infosessie bovenaan deze pagina.

 

Getuigenis

Benieuwd naar de mening van een leerkracht die met Polaris aan de slag is?

Bekijk de video waarin Nick Van Aken van Colompalus Mechelen je vertelt waarom hij zo graag werkt met Polaris.

Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de 2de graad.

 

Polaris

Polaris 3

Leerwerkboek D

Open hier
Polaris

Polaris 3

Leerwerkboek D/A

Open hier
Polaris

Polaris 4

Bronnenboek D (DO en DG)

Open hier
Polaris

Polaris 4

Werkboek D (DO en DG)

Open hier
Polaris

Polaris 4

Leerwerkboek D (DG) en D/A

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

De aanpak van Polaris voor de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit is afgestemd op de eigenheid van de doelgroep.

DOORSTROOMFINALITEIT                                                                          

In Polaris voor de doorstroomfinaliteit wordt er meer gewerkt aan de beheersingsniveaus analyseren en evalueren.

Om de overgang tussen 1ste en 2de graad vlot te laten verlopen, bestaat het aanbod in het 3de jaar uit een leerwerkboek.

In het 4de jaar heb je de keuze. Ook hier is er de optie voor een leerwerkboek, maar je kan ook kiezen voor een bronnenboek en een werkboek (papier of digitaal).

DUBBELE FINALITEIT

Voor de dubbele finaliteit wordt er in Polaris vooral gewerkt aan de beheersingsniveaus begrijpen en toepassen. Zowel voor het derde als het 4de jaar bestaat het aanbod uit een leerwerkboek.

In het 3de jaar bieden we infoteksten, meer ondersteuning bij de bronnen, stappenplannen, tussenvragen en voorgedrukte schrijfkaders.

In het 4de jaar begeleiden we je leerlingen naar meer zelfstandigheid om hen te laten groeien in hun leerproces.

Papier en digitaal zijn één verhaal voor de blended methodes van Plantyn. Dat betekent dat we in elke leerfase de afweging maken wat de beste leeroplossing is voor bepaalde inhouden, afhankelijk van o.a. het vak, de leeftijd van de leerling enzovoort.

Naast een sterk aanbod op papier, hebben we evenzeer een sterk digitaal aanbod op Scoodle. Dit om het leersucces van de leerling te vergroten, de leermotivatie te bevorderen en om jouw flexibiliteit te verhogen.

  • Met webquests (in Bookwidgets) en storymaps (in ArcGIS) introduceren we een aantal aantrekkelijke digitale routes die leerlingen zelfstandig kunnen afleggen.
  • Met extra online Aardewerken en oefeningen op de vaardigheden beschik je over oefenmateriaal om binnen de klas te differentiëren.
  • Multimediaal bronnenmateriaal zit geïntegreerd in de opdrachten via QR-codes of in Scoodle.
  • Bij het bronnenboek voor het 4de jaar heb je voor verwerkingopdrachten en oefenen van vaardigheden de keuze uit papier (Polaris 4 – werkboek) of digitaal (Polaris 4 – digitale licentie).