Inkijkmateriaal

Hieronder vind je de finale versie van het activerend leerboek Antropia 5 Filosofie. De leerinhouden zijn volledig afgestemd op de nieuwe minimumdoelen en de leerplannen.

Antropia Filosofie

Antropia 5

Activerend leerboek Filosofie

Open hier

Nieuw op Scoodle

Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

Veelgestelde vragen

In het kader van de leerlijn leercompetenties zijn er een aantal wijzigingen in het Antropia-aanbod voor de 3de graad: 

 • De leerwerkboeken ruimen plaats voor activerende leerboeken. Daarin is er alleen schrijfruimte voorzien voor theorievragen. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen … ). Dat is nodig, want er worden minder (structurerende) woorden vetgedrukt. Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategiëen te ontwikkelen.  
 • Ook de leerstofteksten zijn langer. 

Naast het leerplatform zelf (het online lesmateriaal is vanaf september beschikbaar op Scoodle) verandert er ook wat aan het digitale aanbod: 

 • Sommige rubrieken verhuizen naar het leerplatform Scoodle, zoals Test/ken jezelf en Vaktaal. Ter compensatie volgt er in het activerend leerboek wel een  register achteraan in het boek).  
 • Een nieuwe rubriek (aan het begin van elk hoofdstuk) op Scoodle is de digitale voorkennistest. 
 • Voor Sociale wetenschappen/ Cultuurwetenschappen en Kunstbeschouwing worden ook digitale leerpaden voorzien.  

Tot slot komen in Filosofie meer primaire tekstbronnen voor (met bijbehorende verwerkingsvragen), zodat er meer aandacht is voor filosofische tekstverwerking. 

Volgens de informatie waarover we op dit moment beschikken, is de overlapping tussen beide leerplannen groot genoeg om leerkrachten en leerlingen in beide richtingen dezelfde leeroplossing aan te bieden. 

 • Leerlingen worden beter ondersteund in het verwerven van de onderzoeksvaardigheden er zit een onderzoeksvademecum in het activerend leerboek voor Sociale en gedragswetenschappen.
 • Het concept van Antropia houdt nog meer rekening met de noden van leerling en leerkracht, maar ook met wetenschappelijke bevindingen uit didactisch onderzoek. Dat resulteert in een aantal nieuwe rubrieken: 
  • Elk hoofdstuk bevat een instapverhaal, dat aansluit bij de leefwereld van leerlingen en hen motiveert de leerinhoud aan te vatten. 
  • Nog aan het begin van een hoofdstuk is er een voorkennistest, waarmee leerlingen hun basiskennis kunnen toetsen en opfrissen indien nodig. 
  • Aan het einde van het hoofdstuk is er de Test jezelf, waarmee leerlingen aan de slag kunnen ter voorbereiding van een toets/examen.  
  • Achteraan het hoofdstuk vinden leerlingen de lesdoelen, zodat ze concreet weten wat ze moeten kennen en kunnen.
 • Het Scoodle-leerplatform zorgt ervoor dat leerlingen beter en effectiever ondersteund worden in hun zelfstandig leerproces.
 • Tot slot is er ook gesleuteld aan het gebruiksgemak. Zo zijn de opdrachten in de leeroplossingen genummerd.