Antropia

Wat vind je op deze pagina?

Infosessie

Bekijk de nieuwe infosessie over Antropia Sociale en gedragswetenschappen voor de 3de graad.
Verder onderaan kan je ook de infosessie van vorig jaar bekijken.

Hoofdstukken

  Inkijkmateriaal

  Blader door de uitgave voor het 5de jaar. Je kunt ook al de inhoudsopgaves én enkele hoofdstukken van beide activerende leerboeken voor het 6de jaar inkijken. Let wel, voor het 6de jaar gaat het om een proefversie.

  Antropia Sociale en gedragswetenschappen

  Antropia 5

  Activerend leerboek Sociale wetenschappen & gedragswetenschappen

  Open hier

  Antropia 6

  Activerend leerboek Sociale wetenschappen & gedragswetenschappen (HW)

  Open hier

  Antropia 6

  Activerend leerboek Sociale wetenschappen & gedragswetenschappen (WW)

  Open hier

  Infosessie 2023

  Bekijk hier de infosessie over Antropia 5 Sociale en gedragswetenschappen die we opnamen in februari 2023.

  Scoor met Scoodle

  Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

  Ontdek alle functionaliteiten

  Veelgestelde vragen

   

   

  Antropia vertrekt vanuit de minimumdoelen en wordt afgestemd op de doelen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! en met uitbreiding alle onderwijsnetten. 

  In het kader van de leerlijn leercompetenties zijn er een aantal wijzigingen in het Antropia-aanbod voor de 3de graad: 

  • De leerwerkboeken ruimen plaats voor activerende leerboeken. Daarin is er alleen schrijfruimte voorzien voor theorievragen. Leerlingen kunnen er wel aantekeningen in maken (noteren, markeren, onderlijnen … ). Dat is nodig, want er worden minder (structurerende) woorden vetgedrukt. Het activerend leerboek nodigt uit om gestructureerd te leren noteren en actief leerstrategiëen te ontwikkelen.  
  • Ook de leerstofteksten zijn langer. 

  Naast het leerplatform zelf (het online lesmateriaal is vanaf september beschikbaar op Scoodle) verandert er ook wat aan het digitale aanbod: 

  • Sommige rubrieken verhuizen naar het leerplatform Scoodle, zoals Test/ken jezelf en Vaktaal. Ter compensatie volgt er in het activerend leerboek wel een register achteraan in het boek).  
  • Een nieuwe rubriek (aan het begin van elk hoofdstuk) op Scoodle is de digitale voorkennistest. 
  • Voor Sociale wetenschappen/Cultuurwetenschappen en Kunstbeschouwing worden ook digitale leerpaden voorzien.  

  Tot slot komen in Filosofie meer primaire tekstbronnen voor (met bijbehorende verwerkingsvragen), zodat er meer aandacht is voor filosofische tekstverwerking. 

   

  • Leerlingen worden beter ondersteund in het verwerven van de onderzoeksvaardigheden er zit een onderzoeksvademecum in het activerend leerboek voor Sociale en gedragswetenschappen.
  • Het concept van Antropia houdt nog meer rekening met de noden van leerling en leerkracht, maar ook met wetenschappelijke bevindingen uit didactisch onderzoek. Dat resulteert in een aantal nieuwe rubrieken: 
   • Elk hoofdstuk bevat een instapverhaal, dat aansluit bij de leefwereld van leerlingen en hen motiveert de leerinhoud aan te vatten.
   • Nog aan het begin van een hoofdstuk is er een voorkennistest, waarmee leerlingen hun basiskennis kunnen toetsen en opfrissen indien nodig. 
   • Aan het einde van het hoofdstuk is er de Test jezelf, waarmee leerlingen aan de slag kunnen ter voorbereiding van een toets/examen.  
   • Achteraan het hoofdstuk vinden leerlingen de lesdoelen, zodat ze concreet weten wat ze moeten kennen en kunnen.  
  • Het Scoodle-leerplatform zorgt ervoor dat leerlingen beter en effectiever ondersteund worden in hun zelfstandig leerproces.
  • Tot slot is er ook gesleuteld aan het gebruiksgemak. Zo zijn de opdrachten in de leeroplossingen genummerd