T-explore

Infosessie

Hoofdstukken

  Ons aanbod voor Elektriciteit en Mechanica

  T-explore is geschikt voor de 2de graad doorstroomfinaliteit (DG) en dubbele finaliteit.

  Ontdek ook:

  • T-skills: 2de graad dubbele en arbeidsmarktfinaliteit

  In een oogopslag

  Ben je benieuwd naar de krachtlijnen van T-explore? Bekijk dan deze korte video.

  Een volledige en diepgaande voorstelling van de methode vind je in de infosessie bovenaan deze pagina.

  Inkijkmateriaal

  Blader door de uitgaven voor de tweede graad.

  T-explore

  T-explore

  Gelijkstroomkringen (D en D/A)

  Open hier
  T-explore

  T-explore

  Bewegingsleer (D)

  Open hier
  T-explore

  T-explore

  Bewegingsleer (D/A)

  Open hier
  T-explore

  T-explore

  Krachten (D)

  Open hier

  T-explore

  Krachten (D/A)

  Open hier
  T-explore

  T-explore

  Elektrostatica en elektromagnetisme (D en D/A)

  Open hier
  T-explore

  T-explore

  Arbeid & energie (D)

  Open hier
  T-explore

  T-explore

  Arbeid & energie (D/A)

  Open hier

  Nieuw op Scoodle

  Het digitale leerplatform Scoodle biedt jou en je leerlingen de nodige ondersteuning.

  Nieuw vanaf september 2023: een handige functionaliteit waarmee je de volgorde en zichtbaarheid van digitale lesinhouden gemakkelijk aanpast. Als leerkracht wil je immers de motivatie en het leerrendement van leerlingen optimaliseren door de lesopbouw af te stemmen op hun noden en talenten.

  Veelgestelde vragen

  De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2023. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

  Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

  Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

  Voor de inhoudelijke invulling hebben we ons in de eerste plaats gebaseerd op de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De concordantie van de T-explore-inhouden met de leerplandoelen GO! moet nog concreet gemaakt worden in functie van een jaarplan-voorbereiding. Dit zal in elk geval gebeuren tegen september 2022 voor de modules die dan beschikbaar zijn. 

  Uit bevraging bij leerkrachten bleek dat er voor mechanica meer nood is aan aparte versies dan voor elektriciteit. In doorstroomrichtingen wil men een sterk wiskundige aanpak van mechanica/fysica. 

  Elektriciteit is op zich al een abstractere materie, waarbij concretere duiding en uitleg ook voor leerlingen in doorstroomrichtingen geen overbodige luxe is.

  Differentiatie zit hier vooral in het inzetten van meer of minder sturing door de leerkracht en in het verwerken van de leerstof via oefeningen op verschillende niveaus.  

  De STEM-didactiek zit ingebakken in T-explore. Dit komt tot uiting door o.a.: 

  • veel onderzoeksopdrachten die opgenomen zijn in de boeken (waardoor leerlingen impliciet aan verschillende STEM-ET werken); 
  • waar mogelijk en relevant te verwijzen naar technische systemen en STEM-concepten (dit laatste via de handleiding);  
  • linken die gelegd worden naar de andere STEM-vakken, dus wetenschappen en wiskunde (soms expliciet in de boeken, maar ook nog met vakoverschrijdende tips in de handleiding) 

  Daarnaast geven we in de lerarenkit mogelijke aanzetten tot STEM-projecten.