Inkijkmateriaal

Blader door de uitgaven voor de 2de graad.

Scoop 3

Open hier

Scoop 4

Open hier

Scoor met Scoodle

Ons digitale leerplatform Scoodle is een handige totaaloplossing die jou zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch ondersteunt. Voor leerlingen is het de sleutel tot efficiënt blended leren, met digitale leerpaden (voor heel wat van onze leeroplossingen), multimedia en veel meer.

Ontdek alle functionaliteiten

Veelgestelde vragen

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.

Naast bordboeken voor de leerkracht én de leerlingen biedt Scoop heel wat ondersteunende materialen:

  • Voorstel van jaarplan;
  • handleiding met per hoofdstuk een gedetailleerd lesverloop, achtergrondinformatie, praktische lestips (bv. specifieke werk- en groeperingsvormen, suggesties voor differentiatie …), nuttige links, een bibliografie;
  • correctiesleutel van het leerwerkboek;
  • evaluatietools: per hoofdstuk een aantal vragen en oefeningen (met correctiesleutel) die je kunt inzetten voor een toets, een examen of als remediëring;
  • aanvullend materiaal: een aanpasbare woordenlijst per hoofdstuk, sjablonen voor de uitwerking van de eindopdracht, een analyseschema om het verschil tussen kwaliteitskranten en populaire kranten te ontdekken, werkbladen voor de onderzoeksopdrachten uit Scoop 4 …