De Wiskanjers

Wat vind je op deze pagina?

Infosessie

Hoofdstukken

  Leerkracht aan het woord

  Zorgcoördinator Sara werkt al een aantal jaar op school met De Wiskanjers en het zorgmateriaal bij de methode. Ze vertelt wat volgens haar de grootste voordelen van dit lesmateriaal zijn.

  Webinar Methode-onafhankelijk zorgmateriaal

  In deze video geven we graag meer uitleg over ons methode-onafhankelijk zorgmateriaal voor taal en wiskunde.

  Je ontdekt alles over De Wiskanjers Twist en De Wiskanjers Schoolzorg en je krijgt concrete tips om deze materialen in je klas in te zetten.

  Voorbeeldlessen

  De Wiskanjers 1ste leerjaar

  Open hier

  De Wiskanjers 2de leerjaar

  Open hier

  De Wiskanjers 3de leerjaar

  Open hier

  De Wiskanjers 4de leerjaar

  Open hier

  De Wiskanjers 5de leerjaar

  Open hier

  De Wiskanjers 6de leerjaar

  Open hier

  De Wiskanjers Twist

  Open hier

  De Wiskanjers Methodewijzer

  Open hier

  Veelgestelde vragen

  Per blok zijn er aparte automatisatieblaadjes beschikbaar. Dit zijn driloefeningen die inzetten op het automatiseren van de rekenvaardigheden en het vastzetten van de leerstof. De inhoud kan de leerstof zijn die in voorgaande weken aan bod kwam of kan parate kennis zijn uit vorige blokken of leerjaren.

  Daarnaast kan je ook op Scoodle Play digitaal driloefeningen maken volgens de jaarplanning voor sommen, tafels, maten en gewichten en kommagetallen. Je kan deze driloefeningen ook als digitale taak klaarzetten.

   

  Alle oefeningen worden per les gedifferentieerd en op drie niveaus aangeboden. Zo krijgt elke leerling voldoende inoefenkansen om de leerstof op zijn of haar niveau te beheersen.

  Wekelijks is er bovendien een gedifferentieerde herhalingsles. Bij elke les vinden de leerlingen weer- en meerpijltjes terug zodat ze na de les kunnen aanduiden of ze de oefeningen moeilijk vonden of vlot begrepen.

  Geïntegreerd wil ook zeggen dat je als leerkracht per les de basisdifferentiatie beschikbaar hebt in het werkboek van de leerling. Je hoeft dus niets digitaal klaar te zetten, te selecteren of af te drukken. Zo kan je snel en eenvoudig inspelen op de noden van je klasgroep op dat moment.

  Daarnaast is er ook een uitgebreid aanbod aan ondersteunende materialen voor zowel sterkere als zwakkere leerlingen.

  Meer informatie kan je in dit artikel vinden.

  Je kan heel gemakkelijk met behulp van onze remediëringsmodule remediëringsoefeningen op maat van elke leerling krijgen. Je kan deze digitaal op Scoodle Play klaarzetten, of een remediëringsbundel met de naam van elke leerling printen.

  Er zijn aparte remediëringsblaadjes per toetsvraag voor elk domein. Daarnaast kan je door de handige toetsenanalyse op maat van je leerling en schoolnet gemakkelijk zien op welk doel en welke eindterm een leerling precies uitvalt. Zo kan je snel zorg op maat aanbieden.

  Inkijkmateriaal op school

  Benieuwd naar meer? Vraag vrijblijvend een ontdekdoos aan met een volledig blok voor elk leerjaar.
  Zo kan je alles over De Wiskanjers ontdekken.

  Ontvang inkijkmateriaal Ontvang inkijkmateriaal