Rekenboog

Wat vind je op deze pagina?

Rekenboog is een methode wiskundige initiatie die je kleuters van de 3e kleuterklas speels voorbereidt op de wiskundelessen van de lagere school.

Op deze pagina kan je voorbeeldlessen doorbladeren en vind je een antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Binnenkort kan je hier ook de uitgebreide infosessie bekijken.

Voorbeeldlessen

Werkboek

Open hier

Handleiding – Getallen

Open hier

Handleiding – Metend rekenen

Open hier

Handleiding – Meetkunde

Open hier

Handleiding – Logisch en probleemoplossend denken

Open hier

Ontdekkaarten

Open hier

Veelgestelde vragen

De volgorde van de lessen in Rekenboog is doordacht en belangrijk. De methode is zo opgebouwd dat de ene les/activiteit de voorbereiding is voor de volgende en zo naar een hoog niveau van inzicht leidt. Gooi daarom de lessen binnen een domein niet door elkaar. Je kunt wel kiezen om op  een bepaald moment meer lesjes van één domein te doen, maar de kracht van Rekenboog zit net in de opbouw in logische stapjes.

Rekenboog is een themavrije en dus ook een themaflexibele methode.

Je kunt elke les inkleden in het thema dat leeft in de klas. Rekenboog geeft je didactische handvatten om doelgericht en met een logische opbouw aan de wiskundige inzichten van kleuters te werken, binnen je eigen thema.

Rekenboog zorgt dat je als kleuterleerkracht alle doelen van goed wiskundeonderwijs volgens de leerplannen aan bod laat komen in een logische volgorde en haalbare stapjes. Ook fijne motoriek, samenwerken, werkhouding en de lateralisatieontwikkeling worden meegenomen in de opbouw van Rekenboog.